Warmia i Mazury poznaj atrakcje

Cudowna przyroda, bezcenne zabytki i bogata kultura krainy Warmii i Mazur są regionami niezwykle atrakcyjnymi pod względem turystycznym. Województwo warmińsko-mazurskie to nie tylko słynne w całej Europie jeziora, ale również atrakcje militarne, pamiątki po II wojnie światowej oraz unikalne zabytki hydrotechniki.