Loading color scheme

Regulamin

Regulamin korzystania z portalu Niesamowita Polska

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Portalu www.niesamowitapolska.eu.

2. Właścicielem serwisu jest Niesamowita Polska s.c. z siedzibą we Wrocławiu ul. Pedagogiczna
2A. Adres e-mail: biuro@niesamowitapolska.eu, tel. 534 982 107, tel. 698 613 550.

3. Strona Niesamowitapolska.eu jest portalem turystycznym za pośrednictwem którego promowane są propozycje wycieczek, atrakcje turystyczne oraz województwa, regiony, gminy i miejscowości atrakcyjne turystycznie z terenu Polski.

4. Wyłącznie właściciel serwisu jest uprawniony do sprzedaży powierzchni reklamowych w serwisie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam oraz zawartość stron internetowych, do których reklamy odsyłają. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w reklamach treści.

5. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Niesamowita Polska, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do portalu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z Internetem.

7. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

9. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Administratora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronie serwisu.