Regulamin

Regulamin korzystania z portalu Niesamowita Polska

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z portalu internetowego Niesamowita Polska (dalej „Portal”) prowadzonego pod adresem: www.niesamowitapolska.eu i warunki usług świadczonych w Portalu drogą elektroniczną

2. Właścicielem serwisu jest Agencja Reklamowa TRAF Zbigniew Wójcik z siedzbą w Prószkowie przy ul. Igancego Krasickiego 14, NIP: 754-133-56-84. Adres e-mail: biuro@niesamowitapolska.eu, tel. 698 613 550.

3. Strona www.niesamowitapolska.eu jest portalem turystycznym za pośrednictwem którego promowane są propozycje wycieczek, atrakcje turystyczne oraz województwa, regiony, gminy i miejscowości atrakcyjne turystycznie z terenu Polski. Przeglądanie treści Portalu dostępne jest dla każdego użytkownika Internetu.

4. Do korzystania z Portalu i udostępnianych w jego ramach usług wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www.

5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że Administrator oraz osoby trzecie mogą udostępniać w Portalach również odpłatne usługi,  na podstawie odrębnych umów.

7. Zapisanie na Newsletter jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail zawierające informacje branżowe, reklamowe czy techniczne.

8. Dane osobowe użytkowników Portalu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Portalu są zawarte w informacji pn. „Polityka prywatnośći” zamieszczonej w Portalu.

9. W przypadku pytań, niejasności, wątpliwości bądź uwag dotyczących funkcjonowania portalu, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: biuro@niesamowitapolska.eu

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

11. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Administratora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronie serwisu.

 

Powiązane artykuły

Polecane katalogi

Informator turystyczny dla firm

Informator turystyczny dla firm

Informator turystyczny dla szkół

Informator turystyczny dla szkół

Dwumiesięcznik Niesamowita Polska

Dwumiesięcznik Niesamowita Polska

Kontakt

WSPÓŁPRACA I REKLAMA:
biuro@niesamowitapolska.eu

REDAKCJA:
marketing@niesamowitapolska.eu

Zbigniew Wójcik
tel. 698 613 550

Karolina Sobotkiewicz
tel. 535 360 843

PARTNERZY:

 nawypad