Regulamin korzystania z portalu Niesamowita Polska

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z portalu internetowego Niesamowita Polska (dalej „Portal”) prowadzonego pod adresem: www.niesamowitapolska.eu i warunki usług świadczonych w Portalu drogą elektroniczną

2. Właścicielem serwisu jest Agencja Reklamowa TRAF Zbigniew Wójcik z siedzbą w Prószkowie przy ul. Igancego Krasickiego 14, NIP: 754-133-56-84. Adres e-mail: biuro@niesamowitapolska.eu, tel. 698 613 550.

3. Strona www.niesamowitapolska.eu jest portalem turystycznym za pośrednictwem którego promowane są propozycje wycieczek, atrakcje turystyczne oraz województwa, regiony, gminy i miejscowości atrakcyjne turystycznie z terenu Polski. Przeglądanie treści Portalu dostępne jest dla każdego użytkownika Internetu.

4. Do korzystania z Portalu i udostępnianych w jego ramach usług wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www.

5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

6. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że Administrator oraz osoby trzecie mogą udostępniać w Portalach również odpłatne usługi,  na podstawie odrębnych umów.

7. Zapisanie na Newsletter jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail zawierające informacje branżowe, reklamowe czy techniczne.

8. Dane osobowe użytkowników Portalu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Portalu są zawarte w informacji pn. „Polityka prywatnośći” zamieszczonej w Portalu.

9. W przypadku pytań, niejasności, wątpliwości bądź uwag dotyczących funkcjonowania portalu, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: biuro@niesamowitapolska.eu

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

11. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Administratora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronie serwisu.

 

Powiązane artykuły